Page 9 - Türkiye'deki Suriyeliler - Özel Rapor
P. 9

III. Dil Problemi ve Tercüme Hizmetleri/ 205

                     IV. Bilgilendirme Faaliyetleri ve Adli
                     Yardım Hizmetleri/ 206
                     V. Barınma ve Yerleştirme/ 206

                     VI. Güvenlik/ 209

                     VII. Sağlık Hizmetleri/ 212
                     VIII. Psikososyal Destek Hizmetleri/ 214

                     IX. Suriyeli Çocukların Eğitimi/ 216
                     X. Çalışma Hakkı ve İstihdam/ 219

                     XI. Sosyal Yardımlar/ 225

                     XII. Kadın ve Çocuklar /226
                     XIII. Diğer Hassas Gruplar/ 229

                     XIV. Toplumsal Uyum/ 229
                     XV. Uluslararası Toplum ile İlişkiler/ 235

                     XVI. Türk Toplumu ve Uluslararası Toplum İçin İletişim
                     Stratejisi/ 236
                     XVII. Üniversiteler ve Araştırma/ 237

                    EKLER

                     - EK I: GEÇİCİ KORUMA KONUSUNDA ULUSAL
                     MEVZUAT LİSTESİ/ 239

                     - EK II: KURUM VE KURULUŞLARIN GEÇİCİ
                     KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERE İLİŞKİN İŞ VE
                     İŞLEMLERİNDEN SORUMLU BİRİMLERİ/ 241
                    KAYNAKÇA/ 243

                                  TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER ÖZEL RAPORU 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14