Page 6 - Türkiye'deki Suriyeliler - Özel Rapor
P. 6

İÇİNDEKİLER
                   SAYIN CUMHURBAŞKANININ SUNUŞU/ 8
                   SAYIN TBMM BAŞKANININ SUNUŞU/ 10

                   SAYIN BAŞBAKANIN SUNUŞU/ 14

                   SAYIN KAMU BAŞDENETÇİSİNİN SUNUŞU/ 16
                   Kısaltmalar/ 20

                   Tablolar Listesi/ 22
                   Grafikler Listesi/ 23

                   GİRİŞ/ 25

                    I. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Görev ve Misyonu/ 26
                    II. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Neden Suriyeliler
                    Konusunda Bir Özel Rapor Hazırlama İhtiyacı Duyduğu/ 27
                    III. Raporun İçeriği/ 35

                    IV. Rapor Hazırlıklarında İzlenen Yöntem/ 37

                   BÖLÜM I: ‘GÖÇ’ OLGUSU VE TEMEL KAVRAMLAR/ 44
                   BÖLÜM II: DÜNYADAKİ GÖÇ HAREKETLERİNE GENEL BAKIŞ/ 48

                   BÖLÜM III: ÜLKEMİZE YÖNELİK GÖÇ HAREKETLERİ/ 52

                    I.Osmanlı İmparatorluğu Dönemi/ 52
                    II. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi/ 53

                   BÖLÜM IV: ‘MÜLTECİ’LERİN GÖÇÜ VE ULUSLARARASI KORUMA
                   SİSTEMİNİN ŞEKİLLENMESİ/ 60

                   BÖLÜM V: ‘ULUSLARARASI KORUMA’YA İLİŞKİN ULUSLARARASI
                   SÖZLEŞME VE DÜZENLEMELER/ 68

                    I. Birleşmiş Milletler Sözleşme ve Belgeleri ile Bazı Temel
                    İlkeler/ 68

                    II. Bölgesel Düzeydeki Sözleşme ve Düzenlemeler/ 70
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11