Page 5 - icra yoluyla çocuk teslimi nafaka özel raporu v09 pdf baskıya
P. 5

ÇOCUK TESLİMİNDE HAK İHLALLERİNE VE YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN ÖZEL RAPOR

      EKLER / 93

         1. İLGİLİ MEVZUAT / 94

         1.1. T.C. Anayasası / 94

         1.2. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi / 95

         1.3. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme / 95

         1.4. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme / 95

         1.5. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) / 95

         1.6. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BMÇHS) / 96

         1.7. Çocuk Haklarının Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi / 97

         1.8. Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi / 98

         1.9. Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair
         Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) / 100


         1. 10. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu / 100
         1.11. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK) / 100

         1.12. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu / 103

         1.13 .2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) / 105

         1.14. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
         Yargılama Usullerine Dair Kanun / 107

         1.15. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu / 109

         1.16. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Aile Arabuluculuğu Hakkındaki
         Tavsiye Kararı / 109      KAYNAKÇA / 111


                                   ARALIK 2019 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10