Page 9 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 9

1.4.4Şikâyet Başvurularına İlişkin Bilgilendirme İstatistikleri ................................................ 76
         1.5 KURUMSAL YAYIN VE RAPORLAR ............................................................................... 77
         2. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ........................................................................ 78
         3. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................... 91
         BÖLÜM IV ............................................................................................................................... 93
         KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................ 93
         A. ÜSTÜNLÜKLER ............................................................................................................... 93
         B. ZAYIFLIKLAR ................................................................................................................... 95
         BÖLÜM V ................................................................................................................................. 96
         ÖNERİ VE TEDBİRLER .......................................................................................................... 96
         EKLER ...................................................................................................................................... 99
         Ek 1: İç Kontrol Güvence Beyanı ............................................................................................. 99
         Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı .................................................................. 100
                               8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14