Page 6 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 6

İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin Arttırılması”, Sporda Hak İhlalleri ve Denetimi” ve
         28 Şubat Surecinde Yaşanan Mağduriyetler ve Çözüm Arayışları” çalıştaylarını
         düzenledik. Bu çalışmaların sonucunu kitap haline getirerek yayımladık.

        Üniversiteliler İle İlişkiler kapsamında; 65 üniversitede ombudsmanlık topluluğunun
         oluşturulmasını sağladık. Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları Birinci Çalıştayını
         düzenledik. Başta; Ondokuz Mayıs, Mehmet Akif Ersoy, Bahçeşehir, İstanbul Aydın, Selçuk,
         Osmaniye Korkut Ata, Karamanoğlu Mehmet Bey, Bozok, Siirt, Eren, Kırklareli, Trakya,
         İstanbul Okan, Yıldız Teknik, Atılım, Gebze Teknik, Eskişehir Osmangazi, Anadolu ve
         Balıkesir Üniversitelerinde olmak üzere 25 üniversitede “Adalet, Hakkaniyet ve
         Ombudsmanlık” konulu konferanslar verdik ve KDK'nın işleyişini uygulamalı olarak görmek
         üzere Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, Kurumumuzda kabul ettik.

        “İlköğretim ve Lise Öğrencileri İle İlişkiler” kapsamında; Çok sayıda okul ziyaretinde
         bulunduk, çocuklarımızı Kurumumuzda kabul ettik. Ankara’da bulunan liseli öğrenciler
         arasında “Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık” temalı resim, kompozisyon, afiş yarışması
         düzenledik, dereceye girenlere ödülleri takdim ettik. Yine İstanbul’da bulunan liseliler arasında
         “Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri” Yarışmasının tanıtım toplantısını yaptık.

        “Halkla İlişkiler” kapsamında; Ombudsman Halkla Buluşuyor"  bölgesel toplantılarıyla
         Kayseri, İzmir, Tunceli, Yozgat, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Kırklareli, Edirne, Gebze’de vatandaş,
         STK, kanaat önderleri, muhtarlar ve ilin yöneticileri ile bir araya geldik. ‘Serbest Kürsü’ ile
         vatandaşlara idare ile yaşadıkları sorunlar hakkında konuşma imkânı verdik. Diğer yandan
         Kurumumuzca «Ombudsmanlık Halkla Buluşuyor Bölgesel Toplantıları», İl Çalışma
         Ziyaretleri, Üniversite Konferansları ile Uluslararası Alanda Hak Arama Kültürünün
         Yaygınlaştırılması kapsamında yüz yüze gerçekleştirilen 4.000 adet görüşme de dâhil olmak
         üzere toplam 97.538 kişinin bilgi talebini karşıladık.

        “Kamu Kurumları ve STK İle İlişkiler” kapsamında;  24 Haziran seçimleri sonrasında
         görev alan BakanlarI makamlarında ziyaret ettik. Bakan yardımcıları ile toplantı tertip ettik,
         başta MEMUR-SEN, KAMU-SEN, KESK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, TOBB, Barolar başta olmak
         üzere STK temsilci ve yöneticileriyle ilişkilerimizi artırdık, cezaevleriyle ilgili çalışma
         başlatarak, ilgili STK temsilcileriyle toplantılar yaptık, Sincan, Silivri, Aliağa Ceza İnfaz
         Kurumlarına ziyarette bulunduk.

        “Uluslararası İlişkiler” Kapsamında; Avrupa’da yaşayan 6 milyon vatandaşımıza “haklarını
         arama yollarını” öğretmek amacıyla; Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa gibi ülkelere gittik.
         Burada vatandaşlarımıza haklarını arama yollarını gösterdik. Yine bu ülkelerde KDK’nın
         muadili insan hakları kuruluşlarının temsilcileri ile görüştük ve vatandaşlarımız tarafından
         yapılan başvuruların takipçisi olunacağını ifade ettik. Uluslararası alanda Sırbistan, Ukrayna,
         Belçika, KKTC, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Nijer, İran, Federal Almanya, Makedonya,
         Azerbaycan, Rusya, Fransa, Belçika, Sudan, Özbekistan, Tunus ve Fas’ta yapılan
         Ombudsmanlık veya Ombudsmanlık Ağları toplantılarına iştirak ettik. Diğer yandan 14 ülkenin
         büyükelçileri veya kurum temsilcileri Kurumumuzu ziyaret ederken, 9 ülkenin büyükelçilerine
         ziyarette bulunduk.

        “Kurumsal İşleyiş” Alanında; Şikâyetçilerin başvurularının her aşamasını takip edebildiği
         bilgilendirme sistemine geçtik. Bilgilendirme Bürosunu adeta çağrı merkezi gibi çalışmaya
         başlattık. E- Başvuru sistemini sadeleştirerek daha kolay başvuruyu sağlayacak şekilde
         güncelledik. E-Devletten başvurular almaya başladık. TAKPAS ve UYAP sisteminin daha
         kolay kullanılmasına yönelik geliştirmeler yaptık. Kadın web sayfamız kullanıma açıldı. Çocuk
         başvuru sayfamızı güncelledik. EBYS’den Şikâyet Yönetim Sistemi’ne (SYS) geçişe yönelik
         gerekli altyapı çalışmalarını tamamladık.


                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11