Page 5 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 5

SUNUŞ       Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka
       karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı
       bir denetim mekanizması olarak altı yıldır faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta
       ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

       KDK’nın misyonu, insanı merkeze alan, herkesin birbirine saygı duyduğu, evrensel insan haklarının
       kâmil manada uygulandığı, kamu hizmetlerinin iyi yürütüldüğü bir anlayışın yerleşmesine katkıda
       bulunmaktır. Bizim ufkumuz, ilhamını İslam medeniyetinden alarak dünyadaki gelişmeleri takip
       ederek aklın, ilmin, tecrübenin ışığında eşitliğe ve hakkaniyete dayanan adil bir yönetimin
       oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktır.

       Bu çerçevede; yaptığımız çalışmalarla ve verdiğimiz kararlarla Kurumun hem tanınırlığını hem de
       işlevini ciddi bir şekilde artırmaya gayret ettik. Yurtiçinde ve yurt dışında “hak arama kulturunun
       yaygınlaştırılması” için 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da çalışmalar yaptık. İllerde
       Ombudsmanlık Kurumu toplantıları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, yurtdışı
       ziyaretleri ve diğer tanıtım faaliyetleri olmak üzere yoğun bir çalışma dönemi geçirdik.

       2018 yılında;

        “Hak Arama Kültürünün Yaygınlaştırılması” kapsamında ; Kurumumuzu tanıtmak ve
         yapılan çalışmaları anlatmak amacıyla yıl içerisinde çok sayıda televizyon ve radyo programına
         katıldık. Gazete ve dergilere mülakat verdik. Önemli kararlarımız medyada sıkça haber oldu.
         Basında 22 bin 90 kez yer aldık. Medyada yer alan faaliyetlerimiz ve kararlarımıza yıl
         içerisinde toplam 154 milyon 437 bin 768 kez erişim sağlandı.

         Kurum olarak, gelen şikâyetleri inceleyip çözüme kavuşturmanın yanında, toplumu ilgilendiren
         önemli konularda çalıştaylar düzenleyerek ve özel raporlar hazırlayarak bu sorunlara çözüm
         bulmaya çalışmaktayız. Bu çerçevede, 2018 yılı içerisinde, “Çocuk Tesliminde Hak
         İhlallerinin Önlenmesi”, “Kadın ve Çocuğa Yonelik Aile ici Şiddetin Önlenmesine


                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10