Page 7 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 7

Kurumumuz, hak arama yollarının etkin bir şekilde tanıtılması ve toplumdaki haklar kültürünün
       kökleştirilmesi rolünü etkin bir şekilde üstlenmektedir. Bu doğrultuda Kurumumuz bir taraftan
       temel hak ve hürriyetlerin geniş kitleler nezdinde bilinilirliğini artırmayı hedeflerken, diğer taraftan,
       kamu denetçisine başvurma hakkı başta olmak üzere, tüm hak arama yollarının kamuoyuna
       tanıtılmasına çabalamaktadır. Bu durum, hak arama kültürünün toplumda yaygınlaşması sonucunu
       doğuracak ve böylece Kamu Denetçiliği Kurumunun da tanınmasına olumlu yönde katkı sunacaktır.
       Ayrıca ücretsiz ve kolay başvuru imkânı sunan Kurumumuzun hak arama kültürünün gelişmesine
       yönelik faaliyetleri, yargı mercilerinin iş yükünü azaltmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında;

          32 üniversitede konferans verilmiş, üniversite ombudsmanlık kulübü sayısı 100’e
           çıkartılmış, yine 30’a yakın ilde vatandaşla ilin yöneticilerini bir araya getiren il toplantıları
           tertip edilmiş, basında 22.123 kez haber olunmuş, il toplantılarında yaklaşık 500 yerel basın
           mensubuyla bir araya gelinmiş, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara
           çözüm bulmak amacıyla hak arama kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetler yapılmış,
           STK’lar ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik toplantılar yapılmış ve il toplantılarında
           yaklaşık 600 STK temsilcisi ile bir araya gelinmiştir.

          Yine Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Genel Müdürler, Kurum Başkanları ve Yüksek Yargı
           başkanları başta olmak üzere kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler kurulmuştur. 60 ülkeden 200’e
           yakın Ombudsman ve insan hakları savunucularının katıldığı ve “İyi Yönetim İlkeleri”
           temasıyla  düzenlenen  “2.  İstanbul  Uluslararası  Ombudsmanlık   Konferansı”
           Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılmıştır.

       Kurumumuz; yaptığımız ve önümüzdeki dönemde yapmayı taahhüt ettiğimiz faaliyetlerle,

           ◊ İdarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesine,
           ◊ İyi yönetim ilkelerinin yerleşmesine,
           ◊ İnsan haklarının gelişmesine,
           ◊ Hukukun üstünlüğünün sağlanmasına,
           ◊ Hak arama kültürünün yaygınlaşmasına,
           ◊ Şeffaf hesap verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı sağlamaya devam
           edecektir.

       Bu suretle hazırlanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan Kurumumuzun 2019 Yılı İdare Faaliyet
       Raporunun tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Amacımız ve hedefimiz hak arama
       kültürünün yaygın olduğu bir toplum ve hizmet standartlarının yüksek olduğu bir kamu yönetimi
       oluşmasında etkin rol oynamaktır. Saygılarımla.


                                         Şeref MALKOÇ
                                        Kamu Başdenetçisi


                               6
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12