Page 5 - KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
P. 5

SUNUŞ       Kurumumuz, hukukun üstünlüğünün sağlanması, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka
       karşı sorumluluk anlayışı içinde ve hakkaniyet temelinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı
       bir denetim mekanizması olarak yedi yıldır faaliyetlerini sürdürmekte, halkın avukatlığını yapmakta
       ve aldığı kararlar ile idareye yol göstermektedir.

       KDK’nın misyonu, insanı merkeze alan, herkesin birbirine saygı duyduğu, evrensel insan haklarının
       kâmil manada uygulandığı, kamu hizmetlerinin iyi yürütüldüğü bir anlayışın yerleşmesine katkıda
       bulunmaktır. Bizim ufkumuz, ilhamını İslam medeniyetinden alarak dünyadaki gelişmeleri takip
       ederek aklın, ilmin, tecrübenin ışığında eşitliğe ve hakkaniyete dayanan adil bir yönetimin
       oluşmasına katkı sağlamaya çalışmaktır.

       Bu çerçevede; yaptığımız çalışmalarla ve verdiğimiz kararlarla Kurumun hem tanınırlığını hem de
       işlevini ciddi bir şekilde artırmaya gayret ettik. Yurtiçinde ve yurt dışında “hak arama kültürünün
       yaygınlaştırılması” için 2017 ve 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da çalışmalar yaptık.
       Konferanslar, çalıştaylar, seminerler, illerde Ombudsmanlık Kurumu toplantıları, yurtdışı
       ziyaretleri ve diğer tanıtım faaliyetleri olmak üzere yoğun bir çalışma dönemi geçirdik.

       2019 yılında yaptığımız faaliyetleri özetleyecek olursak;

          Kurumumuza 2019 yılında 20.968 başvuru yapılmıştır. Yaklaşık 7 yıllık süreçte yapılan
           toplam başvuru sayısı ise 80.535’dir. Diğer taraftan 2018 yılında 17.585 başvuru
           yapılmışken 2019 yılında yapılan başvuru sayısı 20.968’e ulaş olup, başvuru sayıları
           kıyaslandığında yaklaşık %20’lik bir artışın olduğu görülmektedir.

          2019 yılında önceki dönemden devreden 4.032 adet dosyayla birlikle incelemeye alınan
           25.000 adet başvurunun 21.170 adedi sonuçlandırılmıştır. İncelemesi yasal süresi içinde
           devam eden 3.830 adet başvuru bulunmaktadır.

          Kurumumuz dostane çözüm kararıyla, tavsiye kararına gerek kalmaksızın sorunlara çözüm
           bulmakta ve vatandaşın “adalete hızlı erişiminin” gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.


                               4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10